Θεμελίνα Κατέρη

Ελευθερίου Βενιζέλου 46, Α’ Όροφος
852 00 Κάλυμνος
Τηλ: 2243113500 Fax: 2243110264
Email: info@kalymnoslawfirm.com

Themelina Kateri

46 Eleftheriou Venizelou Str, 1st Floor
P.O: 852 00 Kalymnos, Greece
Tel: +30 2243113500 Fax: +30 2243110264
Email: info@kalymnoslawfirm.com